Przydatne opracowania

Podręcznik „Jak wydawać i wykonywać Europejski Nakaz Aresztowania”, zawiera m.in. wytyczne w przypadku, gdy zgodnie z ustawodawstwem krajowym do przesłuchania podejrzanego lub oskarżonego zastosować można inny instrument niż ENA, np. europejski nakaz dochodzeniowy.

https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=7dc7c305-8385-4c4c-b053-4ad0e23c5b6e

Raport HFPC "Praktyka stosowania europejskiego nakazu aresztowania w Polsce jako państwie wydającym", 2018.

http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/07/ENA_PL.pdf

Opracowanie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości "Przekazywanie skazanych na kary pozbawienia wolności ", Warszawa 2015.

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/kolor_IWS_Zieli%C5%84ska-E.-Serzysko-A._Przekazywanie-skazanych-na-kary-pozb.-woln.-po-red.pdf

Opracowanie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości "Wzajemne uznawanie kar polegających na pozbawieniu wolności w latach 2015–2017", Warszawa 2019.

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/IWS_Zieli%C5%84ska-E.-Klimczak-J._-Wzajemne-uznawanie-kar-polegaj%C4%85cych-na-pozbawieniu-wolno%C5%9Bci.pdf

Opracowanie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości "Wzajemne uznawanie orzeczeń probacyjnych, Warszawa 2015.

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/kolor_IWS_Zieli%C5%84ska-E.-Serzysko-A._Wz.-uznawanie_orzecze%C5%84-probacyjnych-ost.pdf

Opracowanie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości "Wzajemne uznawanie orzeczeń probacyjnych – w praktyce. II etap badań", Warszawa 2018.

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/05/IWS-E.Zieli%C5%84ska-J.Klimczak-Wzajemne-uznawanie.pdf

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-12-10 11:21
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2021-01-13 12:07
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 178