Aktualne zamówienia

Tytuł Opis Termin składania ofert Wprowadził
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i ogrodzenia budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 2024-06-05 Damian Maciejowski
Opracowanie opisu planowanych robót budowlano-konserwatorskich na remont elewacji budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 2024-05-15 Damian Maciejowski
Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie stałej ochrony fizycznej oraz monitoringu włamaniowego dla budynków SO w Rzeszowie oraz SR w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym, na podstawie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych zgodnie z art. 359 pkt 2) ustawy Pzp
Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7032364a-e505-11ee-a01e-f641a8763d5f
2024-03-29 Damian Maciejowski
Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości na rzecz SO w Rzeszowie i OZSS w Rzeszowie oraz SR w Leżajsku, SR w Łańcucie, SR w Ropczycach i SR w Strzyżowie – na okres 12-stu m-cy Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023.1605 ze. zm. t.j.).
Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3dff3f1c-dc7b-11ee-8305-7e4937eb936d
2024-04-08 Damian Maciejowski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Zatwierdzony przez: b/d