Ochrona danych osobowych

Klauzula sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (Plik PDF, 39 KB)
Klauzula administracja (Plik PDF, 41 KB)
Klauzula stosunek pracy (Plik PDF, 242 KB)
Klauzula nagrywanie obrazu (Plik PDF, 395 KB) 
Klauzula nagrywanie głosu (Plik PDF, 37 KB)

Klauzula dla ławników (Plik PDF, 247 KB)

Klauzula skargi i wnioski (Plik PDF, 27 KB)

Klauzula informacja publiczna (Plik PDF, 27 KB)

Klauzula staż, praktyka, aplikacji (Plik PDF, 28 KB)

Klauzula zamówienia publiczne (Plik PDF, 411 KB)

Klauzula danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielaniem zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (o wartości mniejszej niż 130.000 zł netto) ( Plik PDF, 410 KB)

Klauzula dla osób składających petycje w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie ( Plik PDF, 28 KB)

Klauzula dotycząca danych osobowych osób ubiegających się o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub zgłaszających brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, a także osób ubiegających się o zapewnienie dostępności cyfrowej w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie ( Plik PDF,  227 KB)

Klauzula dla osób wchodzących do budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie w związku z prowadzeniem nadzoru osobowego (Plik PDF, 399 KB)

Inspektor Ochrony Danych
Marzena Knap
e-mail: iod@rzeszow.so.gov.pl 
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Plac Śreniawitów 3
35-959 Rzeszów

Zastępca Inspektora Ochrony Danych 
Paweł Wróbel
e-mail: iod@rzeszow.so.gov.pl
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Plac Śreniawitów 3
35-959 Rzeszów

 

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się za pośrednictwem e-mail z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących im w związku z tym praw.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019r., poz. 125) w zw. z art. 175 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).

 

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie wyznaczył osobę zastępującą Inspektora Ochrony Danych w czasie nieobecności na podstawie art. 11a  ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019r., poz. 125) w zw. z art. 175 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-10-03 13:58
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-07-31 11:46
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 4 767