Co należy zrobić, aby sąd uchylił karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie ?

Świadek w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o nałożeniu kary grzywny lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo. W tym celu należy złożyć pisemne usprawiedliwienie wraz prośbą o   uchylenie kary. W przypadku jego uwzględnienia sąd zwolni świadka od grzywny i przymusowego sprowadzenia.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-09-07 14:44
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2020-03-10 11:47
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 627