Co powinien zawierać pozew o rozwód lub separację ?

Pozew winien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto obowiązkowo zawierać następujące dane:

  • imię, nazwisko, numer PESEL i dokładny adres powoda, czyli osoby domagającej się orzeczenia rozwodu,
  • imię, nazwisko, numer PESEL i dokładny adres pozwanego, czyli drugiego małżonka,
  • wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sadu,
  • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

W pozwie należy określić czego powód żąda, tj.:

  • orzeczenia rozwodu i z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie,
  • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
  • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci.

Ponadto można żądać orzeczenia o:

  • podziale majątku wspólnego na wspólny wniosek stron,
  • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków,
  • eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania.

Pozew powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia
o rozwód.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-09-07 14:46
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2020-03-10 11:46
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 4 475