Czy wniosek o wydanie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem podlega opłacie sądowej ?

W postępowaniu cywilnym wniosek o wydanie orzeczenia wraz z uzasadnieniem podlega opłacie stałej  w wysokości 100 zł, zaś ewentualny brak fiskalny z tego tytułu  skutkować będzie niemożnością nadania złożonemu wnioskowi odpowiedniego biegu. Wyjątki pozwalające na nie uiszczenie opłaty od wniosku zostały szczegółowo wymienione w tytule IV ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach w sprawach cywilnych w art. 94-118 u.k.s.c.

Nie pobiera się  opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

W sprawach karnych (III Wydział Karny Odwoławczy) taki  wniosek nie podlega opłacie.

Natomiast za wydanie kolejnych odpisów uwierzytelnionych pobierana jest opłata w kwocie 6 zł za każdą stronę. W przypadku kserokopii opłata sądowa wynosi 1 zł za każda stronę.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-09-07 14:40
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2020-03-10 11:52
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 6 047