Biuro Obsługi Interesantów

Tel. (17) 87-56-300 

 

Kierownik Biura Obsługi Interesantów

Elżbieta Czarnota

pok. 5

tel.(17) 87-56-207

e-mail: elzbieta.czarnota@rzeszow.so.gov.pl

 

Pracownicy Biura Obsługi Interesantów

Grażyna Wojdon  

pok. 4

tel.(17) 87-56-444

 

Alicja Zarębska 

pok. 4

tel.(17) 87-56-222

 

Kontakt mailowy:

boi@rzeszow.so.gov.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 – 18:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

 

Wzory pism sądowych udostępnianych:

 

Druki:

1. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych - pobierz

2. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem - pobierz

3. Wniosek o doręczenie protokołu z rozprawy - pobierz

4. Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy - pobierz

5. Wniosek o wydanie prawomocnego/nieprawomocnego wyroku/postanowienia - pobierz

6. Wniosek o wyrażenie zgody na widzenie - pobierz

7. Wniosek o udostępnienie protokołu obejmującego zapis dźwięku / dźwięku i obrazu - pobierz

8. Wniosek o wydanie sporządzonej transkrypcji - pobierz

9. Wniosek o wydanie protokołu z posiedzenia utrwalonego poprzez zapis dźwięku na elektronicznym nośniku danych - pobierz

10. Wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia rozwodowego - pobierz

11. Wniosek o wypłatę kwoty orzeczonej prawomocnym orzeczeniem sądowym - pobierz

12. Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - pobierz

13. Oświadczenie w związku ze złożeniem wniosku do Sądu Penitencjarnego o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - pobierz

 

Wzory:

1. Wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu - pobierz

2. Wniosek o rejestrację czasopisma/dziennika - pobierz

3. Pełnomocnictwo do odbioru korespondencji - pobierz

4. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu - pobierz

5. Wniosek o ubezwłasnowolnienie - pobierz dokument pdf, pobierz dokument doc  

6. Pozew o rozwód/separację - pobierz

 

REGULAMIN Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Rzeszowie (tekst jednolity) - czytaj

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2316/1

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/418/1

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/517/1

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/970

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2070

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1527

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2481

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1489

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1141/1

 

Standardy obsługi Interesantów - czytaj

 

CZYTELNIA AKT

Od 2 lutego 2015 r. w siedzibie Sądu Okręgowego  w Rzeszowie Plac Śreniawitów 3 w pokoju Nr 6 (parter na lewo od głównego wejścia) czynna jest czytelnia akt spraw sądowych. Czytanie  i przeglądanie akt odbywa się wyłącznie w czytelni. Akta należy zamawiać bezpośrednio w czytelni, z uwzględnieniem czasu ich przygotowania, dzwoniąc pod numer telefonu (17) 87-56-406, podając numer sprawy i strony postępowania. W przypadku spraw wielotomowych należy wskazać również numer tomu. Akta są wydawane po okazaniu dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa.

 

Czytelnia czynna w godzinach:

Poniedziałek: 8.oo-18.00,

Wtorek – Piątek: 8.oo – 15.oo,

 

Wyciąg z regulaminu czytelni akt Sądu Okręgowego w Rzeszowie - czytaj

REGULAMIN czytelni akt Sądu Okręgowego w Rzeszowieczytaj

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami. Są to broszury wydane w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości: "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" oraz "Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze"

 

1. Obywatel w postępowaniu cywilnym - pobierz

 

Wersja dla niesłyszących - pobierz

 

2. Obywatel w postępowaniu karnym - pobierz

 

Wersja dla niesłyszących - pobierz

 

3. Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym - pobierz

 

Wersja dla niesłyszących - pobierz

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-01 11:57
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2020-11-19 07:53
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 93 375