Dochodzenie alimentów z zagranicy

Korespondencję w sprawach dotyczących egzekucji świadczeń alimentacyjnych z zagranicy należy kierować do:

 

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie 

Plac Śreniawitów 3

35-959 Rzeszów

 

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie  z Wydziałem Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Rzeszowie pod numerem telefonu 17 87 56 394 lub osobiście  z pracownikiem tego Wydziału w  pokoju nr 9 w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie (parter).

 

ROZPORZĄDZENIE  RADY  (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. L 7 z 10.01.2009, s.1)

 

KONWENCJA HASKA

 

KONWENCJA O DOCHODZENIU ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH ZA GRANICĄ SPORZĄDZONA W NOWYM JORKU dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz.U.61.17.87)

 

Kanada 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-05-24 11:06
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2021-09-20 08:34
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 5 377