Edukacja prawna

Działania w zakresie edukacji prawnej

Poradniki i materiały

Informacje

 

W dniu 16 maja 2019 roku w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyły się zajęcia edukacyjne z zakresu wiedzy prawnej wraz z symulacja rozprawy, przeprowadzone przez Koordynatora ds. edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie SSO Magdalenę Kocój dla młodzieży gimnazjalnej Zespołu Szkół w Malawie- foto (ZIP, 1741 MB)

 

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego.

 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości, sądy oraz prokuratury wszystkich szczebli a także reprezentanci poszczególnych zawodów prawniczych są naturalnym partnerem szkół oraz innych instytucji zajmujących się edukacją i wychowaniem w dziele edukacji prawnej.

 

Źródło: www.ms.gov.pl

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-03-13 11:09
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2022-08-30 12:19
Aktualizowany przez: Rafał Szalacha
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 729