Edukacja prawna

               

SSO Łukasz Oliwa - osoba odpowiedzialna za edukację prawną w  Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Kontakt:

e-mail: edukacja@rzeszow.so.gov.pl 

 

 

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego.

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.

Ministerstwo Sprawiedliwości, sądy oraz prokuratury wszystkich szczebli a także reprezentanci poszczególnych zawodów prawniczych są naturalnym partnerem szkół oraz innych instytucji zajmujących się edukacją i wychowaniem w dziele edukacji prawnej.

Tutejszy Sąd Okręgowy koordynuje i prowadzi bieżącą współpracę ze szkołami, fundacjami i innymi instytucjami w ramach edukacji prawnej młodzieży. Między innymi odbyły się rozprawy inscenizowane dla uczniów Zespołu Szkół w Malawie w maju 2019r.  Uczniowie wcielali się w role stron procesowych, sędziów i pełnomocników na prawdziwej sali rozpraw.  Mieli możliwość poznać procedury sądowe oraz prawa i obowiązki uczestników postępowań cywilnych i karnych.  Po rozprawach młodzież przy udziale przewodnika z PTTK zwiedziła gmach sądu.

 

Galeria zdjęć z 16.05.2019 - pobierz

Podziękowania z 17.05.19 - pobierz

W styczniu 2022r. SSO Magdalena Kocój w ramach projektu Fundacji ProPublika we Wrocławiu przeprowadziła kilkudniowe warsztaty dla młodzieży Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu ,,Teraz ty bądź sędzią’’. Podstawą do spotkania sędziego z uczniami w szkole był symulator rozpraw www. wydaj-wyrok.pl, gdzie znajdowało się 10 rozpraw, w tym 9 karnych 1 rodzinna. Uczniowie wraz z sędzią oglądali sprawy na ekranach komputerów, odpowiadali na pytania zadawane w filmie i wydawali swoje wyroki. Następnie odbywała się dyskusja z sędzią. Dyskusja, która ze względu na ogromne zainteresowanie młodzieży była burzliwa i ciekawa.

 

Galeria zdjęć z 12 stycznia 2022 - pobierz

Galeria zdjęć z 19 stycznia 2022 - pobierz

Podziękowania - pobierz

W maju 2022r. odbyła się kolejna edycja spotkań edukacyjnych z młodzieżą Zespołu Szkół w Malawie, gdzie przeprowadzone zostały w sali reprezentacyjnej Sądu (dawnej kaplicy zamkowej) symulowane rozprawy, których uczestnikami byli uczniowie (występowali w roli stron procesowych, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, a nawet protokolantów sądowych). Młodzież świetnie poradziła sobie pod okiem SSO Magdaleny Kocój z odgrywanymi na sali rozpraw sprawami opartymi o przygotowane kazusy.  Po tym spotkaniu przewodnik z PTTK oprowadził młodzież po sądzie, wokół gmachu, a także udał się z nimi na krótką wycieczkę po mieście.

 

Galeria zdjęć z 20.05.22 - pobierz

Podziękowania 20.05.2022 - pobierz 

Artykuł w prasie - 

 

                Podobne formy edukacji młodzieży odbywały się także w innych sądach Okręgu rzeszowskiego.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-03-13 11:09
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-06-01 10:39
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 3 006