Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Od maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej.W celu umożliwienia szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.

 

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konto użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Okręgowego w Rzeszowie

 

Więcej informacji na stronach:

www.epuap.gov.pl

www.crd.gov.pl

 

Przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną:

Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profil zaufany ePuap. Kwestie dotyczące tego podpisu reguluje ustawa z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016.1579 ze zm.), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Podpis elektroniczny:

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi: Certum, KIR, Sigillum.Pod wskazanymi wyżej adresami stron internetowych zamieszczone są szczegółowe instrukcje i podręczniki jak przejść procedurę uzyskania certyfikatu kwalifikowanego w danym centrum certyfikacji.

 

Komunikat w sprawie wnoszenia pism procesowych w formie elektronicznej:

Uprzejmie informujemy, iż w związku z brakiem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 125 § 21a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (j. t. Dz. U. z 2019r. poz. 1460 ze zm.) w chwili obecnej nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Okręgowego w Rzeszowie pism procesowych w formie elektronicznej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wniesienie pozwu, wniosku i wszelkich innych pism procesowych do Sądu Okręgowego w Rzeszowie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP nie wywoła skutków prawnych.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2013-06-18 10:16
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2020-01-03 08:51
Aktualizowany przez: Piotr Ulak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 13 680