Lista spraw, które odbędą się w okresie od 21 września 2020 r. do 25 września 2020r.

W  związku z uchyleniem art. 15zzs ust. 6  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.)  lista spraw, które odbędą się w okresie od 21 września 2020 r. do 25 września 2020r.

Tag
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-09-18 14:16
Opublikowany przez: Przemysław Jęczalik
Aktualizowany dnia: 2020-10-14 07:52
Aktualizowany przez: Mateusz Bielak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 212