Lista spraw, które odbędą się w okresie od 26 października 2020 r. do 30 października 2020 r. - UWAGA! Nieaktualny wykaz.

W związku z uchyleniem art. 15zzs ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.) lista spraw, które odbędą się w okresie od 26 października 2020 r. do 30 października 2020 r.

Uwaga! Zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego  V Wydziału Cywilnego Odwoławczego - Sądu Okręgowego w Rzeszowie, rozprawy  wyznaczone w  tym Wydziale na dzień 29 października 2020r. - zostały odwołane.

Załącznik Size
26-30.10.2020.pdf 95.14 KB
Tag
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-10-23 10:20
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2020-11-02 14:21
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 776