Oświadczenie z dnia 16-08-2018

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Rzeszowie w związku z publikacjami odnoszącymi się do reakcji Prokuratora na prawomocną decyzję Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zwrocie aktu oskarżenia do postępowania przygotowawczego

 

Wobec licznych publikacji prasowych związanych z czynnościami podejmowanymi przez Prokuratura Rafała Teluka Naczelnika Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Rzeszowie, w związku 
z postanowieniami Sądu Rejonowego w Rzeszowie i Sądu Okręgowego w Rzeszowie, które dotyczyły zwrotu aktu oskarżenia obejmującego zarzuty postawione m.in. Dorocie S. byłej członkini zarządu powiatu ropczycko-strzyżowskiego informuję, że:

  • w pisemnym zażaleniu na postanowienie Sądu Rejonowego nie podniesiono, iż materiały których dołączenia do dowodów domaga się Sąd, są już w aktach,
  • Sąd II instancji jest związany przy rozpoznawaniu zażalenia treścią pisemnych zarzutów,
  • wbrew twierdzeniom Prokuratora materiały, których dołączenia domaga się Sąd Rejonowy, nie były w aktach w dacie wydawania decyzji o zwrocie sprawy do postępowania przygotowawczego, był tam jedynie protokół oględzin dokumentów i kilka kserokopii,
  • brak całości dokumentów dotyczących przebiegu służby publicznej, wyróżnień oraz ukarań dyscyplinarnych osoby, uniemożliwia właściwą ocenę oskarżonego, jego właściwości i warunków osobistych, co ma duże znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia,
  • rozmowa telefoniczna Prokuratora z Sędzią Sądu Okręgowego w Rzeszowie, która orzekała w przedmiocie utrzymania w mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zwrocie sprawy do postępowania przygotowawczego, miała miejsce po wydaniu orzeczenia, tj. po uprawomocnieniu się decyzji o zwrocie sprawy Prokuratorowi,
  • w rozmowie Prokurator domagał się zmiany wydanego orzeczenia, jego „reasumpcji” przez Sąd Okręgowy, nie wskazując jednak podstawy prawnej na jakiej ta decyzja miałaby być podjęta,
  • w piśmie do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Prokurator nie tylko wnioskuje o podjęcie czynności dyscyplinarnych wobec sędziów, ale również zapowiada wystąpienie do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie o „konwalidację” prawomocnego postanowienia o zwrocie sprawy nie wskazując jednak podstawy prawnej na jakiej miałaby się opierać ta decyzja, gdyż takich przepisów nie ma w ustawie Kodeks postępowania karnego,
  • do zaistniałej sytuacji odniósł się Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie w piśmie kierowanym do Pana Bogdana Święczkowskiego I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego, w którym stwierdził niestosowność działań podejmowanych w tej sprawie przez Prokuratora.

 

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie
SSO Tomasz Mucha

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-08-16 11:54
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-08-16 12:07
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 364