Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego

Rzecznik Prasowy Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie udziela informacji wyłącznie w zakresie toku spraw zawisłych przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie. Informacji o sprawach zawisłych w sądach rejonowych w obszarze Sądu Okręgowego w Rzeszowie udzielają Prezesi tych sądów.

 

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego

Sędzia Sądu Okręgowego

Brygida Gradkowska-Ferenc 

pok. 137

tel. (17) 8756-248 lub 695 440 336

adres e-mail: rzecznik@rzeszow.so.gov.pl

 

1.

Rzecznik Prasowy  w zakresie działalności informacyjnej podlega bezpośrednio Prezesowi.

2.

Do zakresu działania Rzecznika Prasowego należy wykonywanie zadań związanych ze współpracą sądu ze środkami masowego przekazu w tym:

  1. udzielanie informacji na temat spraw dotyczących sądu, pozostających w zainteresowaniu mediów, 
  2. przygotowywanie ostatecznych wersji komunikatów prasowych o toczących się w sądzie sprawach pozostających w zainteresowaniu opinii publicznej i mediów,
  3. decydowanie o zamieszczaniu komunikatów na stronie internetowej sądu i współpraca w tym zakresie z Administratorem Informacji BIP sądu,
  4. przygotowywanie oświadczeń, sprostowań i odpowiedzi dotyczących tekstów prasowych oraz programów radiowych i telewizyjnych, w których poruszone zostały kwestie związane ze sprawami toczącymi się przed sądem.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 19:44
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-10-16 10:09
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 17 235