Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Wiceprezes Sądu Okręgowego

Sędzia Sądu Okręgowego Tadeusz Strzyż

 

pok. 149

tel.(17) 875 63 01

adres e-mail: tadeusz.strzyz@rzeszow.so.gov.pl

Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 9:00 do 11:00. Uprzejmie informujemy, że interesanci w ramach przyjęć skarg i wniosków będą przyjmowani po uprzednim umówieniu się w sekretariacie prezesa. Strony będą umawiane co 20 minut.

 

1.

Pełni funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego.

2.

Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością i nad poziomem jednolitości orzecznictwa IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Cywilnego Odwoławczego, VI Wydziału Gospodarczego, kuratorską służbą sądową oraz Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów w Rzeszowie.

3.

Sprawuje nadzór nad biegłymi sądowymi, biegłymi powołanymi w celu sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, lekarzami sądowymi, ławnikami, kuratorami ustanawianymi na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stałymi mediatorami oraz instytucjami i osobami uprawnionymi do przeprowadzania postępowań mediacyjnych.

4.

Podejmuje decyzje w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty lub umorzenia należności sądowych.

5.

Orzeka w sprawach cywilnych.

 

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego

Sędzia Sądu Okręgowego Grażyna Artymiak

 

pok. 147

tel.(17) 875 63 01

adres e-mail: grazyna.artymiak@rzeszow.so.gov.pl

Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w czwartki od godz. 12:30 do 14:30. Uprzejmie informujemy, że interesanci w ramach przyjęć skarg i wniosków będą przyjmowani po uprzednim umówieniu się w sekretariacie prezesa. Strony będą umawiane co 20 minut.

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-08-29 13:36
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-05-21 09:03
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 12 102