Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Wiceprezes Sądu Okręgowego  ds. cywilnych

 

Sędzia Sądu Okręgowego  Grzegorz Pliś - zawieszony w pełnieniu funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie od dnia 23.05.2024 r. (pismo Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.05.2024 r., DKO-I.565.283.2024)

pok. 148

tel.(17) 875 63 01

adres e-mail: grzegorz.plis@rzeszow.so.gov.pl

Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków we wtorki od godz. 10.00 do 12.00

Uprzejmie informujemy, że interesanci w ramach przyjęć skarg i wniosków będą przyjmowani po uprzednim umówieniu się w sekretariacie prezesa. Strony będą umawiane co 20 minut.

 1. Zastępuje Prezesa Sądu Okręgowego w czasie jego nieobecności w drugiej kolejności.

 2. Pełni funkcję Przewodniczącego VI Wydziału Gospodarczego.

 3. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością sądu w zakresie spraw z pionu cywilnego.

 4. Sprawuje nadzór nad biegłymi sądowymi, biegłymi powołanymi w celu sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, lekarzami sądowymi, ławnikami, stałymi mediatorami oraz instytucjami i osobami uprawnionymi do przeprowadzania postępowań mediacyjnych.

 5. Dokonuje wpisu na listy: biegłych sądowych; biegłych powołanych w celu sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; lekarzy sądowych; ławników; stałych mediatorów, oraz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowań mediacyjnych,

 6. Podejmuje decyzje w zakresie egzekucji, rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty lub umorzenia należności sądowych oraz wypłat środków finansowych z budżetu sądu.

 7. W imieniu Prezesa Sądu Okręgowego udziela informacji na wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 8. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego, na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego

Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w czwartki od godz. 12:30 do 14:30. Uprzejmie informujemy, że interesanci w ramach przyjęć skarg i wniosków będą przyjmowani po uprzednim umówieniu się w sekretariacie prezesa. Strony będą umawiane co 20 minut.

 1. Zastępuje Prezesa Sądu Okręgowego w czasie jego nieobecności w pierwszej kolejności.

 2. Pełni funkcję Przewodniczącego VII Wydziału Wizytacyjnego.

 3. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością sądu w zakresie spraw z pionu karnego.

 4. W czasie nieobecności wiceprezesa ds. cywilnych sprawuje nadzór oraz dokonuje wpisu na listy: biegłych sądowych; biegłych powołanych w celu sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; lekarzy sądowych; ławników; stałych mediatorów; instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego.

 5. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego, na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-08-29 13:36
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2024-05-24 08:18
Aktualizowany przez: Damian Maciejowski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 16 097