Wnioski o zapewnienie dostępności

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres:

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Plac Śreniawitów 3

35-959 Rzeszów

  • wysyłając informacje na adres e-mail: prezes@rzeszow.so.gov.pl
  • wysyłając fax na numer: 17 862 72 65
  • osobiście w godzinach urzędowania Sądu.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej - pobierz
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej - pobierz

 

KLAUZULA wnioski o zapewnienie dostępności SO Rzeszów - pobierz

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-12-27 08:47
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2024-02-08 07:57
Aktualizowany przez: Edytor SO
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 161