Współpraca międzynarodowa ws. cywilnych

Aktualności

 

  W dniu 28 stycznia 2022 r. planowane jest przeprowadzenie w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w sali 248 (stacjonarnie, a w przypadku wprowadzenia szczególnych obostrzeń-zdalnie), szkolenia dla pracowników administracyjnych wszystkich sądów z okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, na temat obrotu zagranicznego w sprawach cywilnych, w tym z doręczania dokumentów i przeprowadzania dowodów.

         Program szkolenia:

  1. Zasady prowadzeniu biurowości w wydziałach cywilnych, w sprawach z elementem zagranicznym. Portale internetowe zawierające przydatne informacje dotyczące obrotu prawnego zagranicznego - (godz. 9.00- 10.30).
  2. Przerwa - (godz. 10.30- 10.45).
  3. Sposoby doręczania dokumentów w krajach Unii Europejskiej i poza nią. Warsztaty praktyczne - (godz. 10.45 - 12.00).
  4. Przerwa (godz. 12.00- 12.30),
  5. Sposoby przeprowadzania dowodów w krajach Unii Europejskiej i poza nią. Warsztaty praktyczne - (godz. 12.30 - 13.30).
  6. Omówienie zmian w przepisach od sierpnia 2022r. (godz. 13 30     14.00)
           Czas szkolenia: 5 godzin
 
 
          Szkolenie poprowadzi Pani Agata Osika (zastępca kierownika sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie).
 
UWAGA! Szkolenie organizowane przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie w dniu 28 stycznia 2022 r. na temat obrotu zagranicznego w sprawach cywilnych, w tym z doręczania dokumentów i przeprowadzania dowodów - odbędzie się wyłącznie w formie on-line. 

  • W dniu 29.01.2021 od godz. 09:15 do 13:00 w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie zaplanowano szkolenie „Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w praktyce orzeczniczej”. Szkolenie będzie prowadziła sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Aleksandra Rutkowska. W zależności od reżimu sanitarnego szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub on-line. Szkolenie jest przeznaczone dla sędziów, asesorów, referendarzy, asystentów sędziego i urzędników pionu cywilnego oraz kuratorów sądów rejonowych z okręgu rzeszowskiego oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, a także Sądu Okręgowego w Krośnie, Sądu Okręgowego w Przemyślu i Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

  • W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2020 okresu przejściowego związanego z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że zasady postępowania w ramach współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych mające zastosowanie do spraw będących w toku w chwili zakończenia okresu przejściowego są określone są w art. 62-68 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Umowa ta zawarta między Unią a Zjednoczonym Królestwem określa warunki uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Stosownie do art. 216 ust. 2 Traktatu u Funkcjonowaniu Unii Europejskiej umowa ta wiąże zarówno Unię jak i jej Państwa Członkowskie, w tym Polskę (wszystkie organy sprawujące w niej władzę publiczną). Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest uprawnione do zastąpienia Sądu w kwestii wykładni i ewentualnego zastosowania powołanych przepisów w konkretnej sprawie (art. 10 ust. 1, art. 173, art. 178 ust. 1 Konstytucji RP).

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-12-31 13:32
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2022-01-18 11:05
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 842