Współpraca międzynarodowa ws. cywilnych

Aktualności

 

  • W dniu 29.01.2021 od godz. 09:15 do 13:00 w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie zaplanowano szkolenie „Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w praktyce orzeczniczej”. Szkolenie będzie prowadziła sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu Aleksandra Rutkowska. W zależności od reżimu sanitarnego szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub on-line. Szkolenie jest przeznaczone dla sędziów, asesorów, referendarzy, asystentów sędziego i urzędników pionu cywilnego oraz kuratorów sądów rejonowych z okręgu rzeszowskiego oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, a także Sądu Okręgowego w Krośnie, Sądu Okręgowego w Przemyślu i Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

 

  • W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2020 okresu przejściowego związanego z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że zasady postępowania w ramach współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych mające zastosowanie do spraw będących w toku w chwili zakończenia okresu przejściowego są określone są w art. 62-68 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Umowa ta zawarta między Unią a Zjednoczonym Królestwem określa warunki uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Stosownie do art. 216 ust. 2 Traktatu u Funkcjonowaniu Unii Europejskiej umowa ta wiąże zarówno Unię jak i jej Państwa Członkowskie, w tym Polskę (wszystkie organy sprawujące w niej władzę publiczną). Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest uprawnione do zastąpienia Sądu w kwestii wykładni i ewentualnego zastosowania powołanych przepisów w konkretnej sprawie (art. 10 ust. 1, art. 173, art. 178 ust. 1 Konstytucji RP).

 

 

 

 

 

 

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-12-31 13:32
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2021-04-07 13:06
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 219