Wydział Wizytacyjny

VII Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie

 

Przewodnicząca

Sędzia Sądu Okręgowego

Grażyna Artymiak

p.147

 

Kierownik Sekretariatu - Renata Malisz

pok.105

tel. 17-87-56-354

fax. 17-87-56-349

e-mail: wiz@rzeszow.so.gov.pl

 

Zespół ds. analiz i organizacji pracy

pok.106

tel. 17-87-56-332

fax. 17-87-56-349

e-mail: statystyki@rzeszow.so.gov.pl

 

W ramach VII Wydziału Wizytacyjnego działa komórka ds. obrotu prawnego z zagranicą 

Pani Elżbieta Czudec

pok. 9

tel. 17- 87-56-394

fax. 17- 87-56-349

e-mail: elzbieta.czudec@rzeszow.so.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - Piątek: 7:30 – 15:30

 

1.

Do zakresu działania Wydziału Wizytacyjnego należy w szczególności:

1.1 wykonywanie określonych czynności wewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną jednostek organizacyjnych w sądzie oraz nad sądami rejonowymi w obszarze właściwości sądu, przez sędziów wizytatorów i inspektorów ds. biurowości (w tym  współpraca i czynności kontrolne w zakresie biurowości sądowej i organizacji pracy sekretariatów),

1.2 wykonywanie czynności nadzoru nad komornikami i RODK w Rzeszowie,

1.3 wykonywanie oraz koordynowanie czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych,

1.4 egzekucja alimentów od osób zamieszkałych za granicą,

1.5 prowadzenie zbioru orzeczeń wydanych przez sąd w wyniku rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,

1.6 prowadzenie zbiorów pism stwierdzających uchybienia sędziów w zakresie sprawności postępowania sądowego oraz postanowień sądu jako sądu odwoławczego, zawierających wytknięcia uchybień,

1.7 opracowywanie wniosków i prowadzenie dokumentacji w zakresie tworzenia, zniesienia  lub zmiany jednostek organizacyjnych,

1.8 prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu udzielania informacji publicznej,

1.9 przygotowywanie – we współpracy z odpowiednimi wydziałami sądu -  danych do sporządzania ocen kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie, kandydatów na stanowiska prezesów, wiceprezesów i wizytatorów, a także inne oceny pracy sędziów wynikające z przepisów prawa.

2.

W ramach wydziału wizytacyjnego funkcjonuje Zespół do spraw Analiz i Organizacji Pracy, do  obowiązków którego należy realizacja zadań z zakresu analiz i organizacji pracy, a w szczególności:

- sporządzanie zbiorczych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych statystyk  okręgu,  w zakresie ewidencji spraw, wydanych orzeczeń i przestępczości oraz weryfikacja sprawozdań jednostkowych przygotowywanych przez  wydziały sądu i sądy rejonowe,

- wykonywanie, na polenienie Prezesa lub Dyrektora, bieżących analiz i zestawień,

- prowadzenie kart informacyjnych o wydajności sędziów i referendarzy okręgu,- dokonywanie analiz porównawczych dotyczących obciążenia pracą sędziów i innych grup osób  zatrudnionych w sądach, przy uwzględnieniu ruchu spraw w poszczególnych kategoriach,

- opracowywanie danych dla potrzeb Wydziału Statystyki i Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości, 

- sporządzanie w systemie kwartalnym sprawozdań z działalności sądu związanych z budżetem zadaniowym,

- podejmowanie czynności związanych z otrzymaniem przez Prezesa odpisu skargi lub orzeczenia uwzględniającego skargę  w zakresie  naruszenia przez sąd prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 20:11
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-11-23 09:18
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 16 498