Aktualne zamówienia

Tytuł Opis Termin składania ofert Wprowadził
Konkurs ofert na realizację zadania numer 1 ,,Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej” - II Niniejsze postepowanie konkursowe prowadzone jest na podstawie art. 14 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym 2024-07-02 Damian Maciejowski
Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości na rzecz SO w Rzeszowie i OZSS w Rzeszowie oraz SR w Leżajsku, SR w Łańcucie, SR w Ropczycach i SR w Strzyżowie – na okres 12-stu m-cy Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023.1605 ze. zm. t.j.).
Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3dff3f1c-dc7b-11ee-8305-7e4937eb936d
2024-04-08 Damian Maciejowski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Zatwierdzony przez: b/d