Zamówienia archiwalne 2015

Tytuł Opis Termin składania ofert Wprowadził Data wprowadzenia
Znak sprawy: G-2512-6/15 Informacja/Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Rzeszowie - na podstawie umowy ramowej" Paweł Jaźwa 2015-11-20
Numer ogłoszenia 159764-2015 Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku-2015r. 2015-07-16 Piotr Ulak 2015-06-30
Numer ogłoszenia: 85297-2015 Remont fragmentu murów obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie - 2015 2015-06-26 Paweł Jaźwa 2015-06-11
Numer ogłoszenia: 54085-2015 Renowacja parkietów w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3 - zamówienie uzupełniające nr 1 Paweł Jaźwa 2015-04-17
Numer ogłoszenia: 45153-2015 Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do realizacji robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna 3 2015-04-14 Paweł Jaźwa 2015-03-31
Numer ogłoszenia: 67588-2015 Roboty remontowe blacharsko-dekarskie oraz remont instalacji odgromowej w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie 2015-04-16 Paweł Jaźwa 2015-03-26
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Zatwierdzony przez: b/d