Informacja o wynikach konkursu

W załączeniu informacja o wyborze oferty - KO-018-43/21

Konkursu ofert na realizację zadania Numer 1 „Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej" celu operacyjnego Numer 3 „Promocja zdrowia Psychicznego" określonego w Narodowym Programie Zdrowia realizowanych w ośrodkach kuratorskich - otwartych placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, funkcjonujących przy sądach rejonowych.

Załącznik Size
Informacja o wyborze.pdf 3.19 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-12-02 15:30
Opublikowany przez: Przemysław Jęczalik
Aktualizowany dnia: 2021-12-02 15:31
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 77