Jakie są najważniejsze różnice oraz podobieństwa między rozwodem, a separacją ?

różnice:

  • separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa,
  • separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu, co powoduje ustanie jej skutków. Rozwód powoduje ostateczne rozwiązanie małżeństwa,
  • małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć innego małżeństwa,
  • po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska rodowego,
  • małżonkowie po orzeczeniu separacji, jeżeli wymagają tego względy słuszności, obowiązani są do wzajemnej pomocy, tak jak w małżeństwie.

 

podobieństwa:

  • o separacji, podobnie jak o rozwodzie, musi orzec sąd,
  • orzeczenie zarówno separacji, jak i rozwodu powoduje ustanie między małżonkami wspólnoty majątkowej,
  • sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i może ograniczyć władzę jednego z rodziców zarówno przy rozwodzie, jak i przy separacji,
  • małżonek pozostający w separacji, podobnie jak małżonek rozwiedziony, nie dziedziczy spadku w razie śmierci drugiego małżonka,

opłata wynosi także 600 zł.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-09-07 14:49
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2020-03-10 11:00
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 11 772