Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rozłożenie grzywny bądź kosztów sądowych na raty ?

Do takiego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuacje materialną skazanego (np. zaświadczenie o dochodach – jeżeli skazany pracuje, decyzję Urzędu Pracy – gdy jest zarejestrowany jako bezrobotny), oraz dane dotyczące sytuacji rodzinnej skazanego. Ważnym dokumentem potwierdzającym sytuację materialną jest zeznanie podatkowe PIT (kserokopię należy dołączyć do wniosku).

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-09-07 14:53
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2012-09-07 14:53
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 4 294