Informacja w sprawie zabójstwa w Głowaczowej

Informacja w sprawie zabójstwa w Głowaczowej

o które podejrzany jest nieletni brat ofiary

 

Postępowanie w niniejszej sprawie prowadzi Sąd Rodzinny Sąd Rejonowy w Dębicy. W dniu 08.03.2021r. do Sądu Rejonowego w Dębicy wpłynęła opinia biegłych z Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. Biegli odpowiedzieli na szereg pytań Sądu, w tym czy nieletni może odpowiadać według ustawy Kodeks karny. Biegli w tej sytuacji oceniali przesłanki wskazane w art. 10 § 2 k.k. Przepis ten stanowi, m.in., że nieletni który dopuścił się zbrodni z art. 148 kk może odpowiadać „jak dorosły” jeśli stopień jego rozwoju, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

Biegli stwierdzili, iż nieletni cierpi na zaburzenia psychotyczne z objawami poważnej choroby psychicznej. Dotyczy to również momentu zdarzenia będącego przedmiotem postępowania.

W konsekwencji biegli opowiedzieli się przeciwko postawieniu nieletniego przed sądem karnym. Uważają również, że ewentualne zastosowanie wobec nieletniego środków wychowawczych czy poprawczych w oparciu o ustawę Postępowanie w sprawach nieletnich, jest niecelowe, a nawet przeciwskazane.

W ocenie opiniujących, wobec nieletniego winien być obecnie zastosowany środek leczniczy w postaci pobytu w szpitalu psychiatrycznym
w warunkach maksymalnego zabezpieczenia.

Proponują dalszy pobyt w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Obecnie nieletni nadal przebywa w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, gdyż Sąd Rodzinny na podstawie art. 26 u.p.n. tymczasowo zastosował środek leczniczo-wychowawczy i umieścić nieletniego w szpitalu psychiatrycznym dysponującym środkami maksymalnego zabezpieczenia bezpośrednio po zakończeniu obserwacji psychiatrycznej nieletniego tj. od dnia 24 lutego 2021r.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym ewentualnie z opracowywanymi obecnie opiniami kryminalistycznymi, Sąd Rodzinny podejmie dalsze decyzje procesowe.

 

 

 

Rzecznik Prasowy

Sądu Okręgowego w Rzeszowie

SSO Tomasz Mucha

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-03-15 15:03
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2021-03-15 15:11
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 488