Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Pełnomocnik ds.Ochrony Informacji Niejawnych

Zastępca Inspektora ochrony danych

Paweł Wróbel

pok. 240

tel. (17) 87-56-240

Kancelaria Tajna

Kierownik Kancelarii Tajnej Wojciech Wiśniowski

pok. 217

tel. (17) 87-56-202

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 7.30 – 15.30

1.

Samodzielną Sekcją do spraw Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, podlegający bezpośrednio Prezesowi.

2.

W ramach Samodzielnej Sekcji do spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje Kancelaria Tajna, której podlegają Oddziały Kancelarii w sądach rejonowych z obszaru właściwości sądu.

3.

Do zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w sądzie i sądach rejonowych z obszaru właściwości sądu,
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych w zakresie informacji niejawnych,
  3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,
  4. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  5. opracowywanie planów ochrony informacji niejawnych w sądzie i w sądach rejonowych z obszaru właściwości sądu, a także nadzorowanie ich realizacji,
  6. współpraca z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie realizacji swoich zadań i bieżące informowanie Prezesa o przebiegu tej współpracy,
  7. prowadzenie wykazu pracowników posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
  8. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających w stosunku do pracowników sądu i sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu,
  9. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej oraz jej oddziałów w sądach rejonowych z obszaru właściwości sądu,

4.

Do zakresu działania Samodzielnej Sekcji do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy realizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2010-12-17 11:14
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2021-09-02 09:47
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 6 662