Numer ogłoszenia:580750-N-2020

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

2020-09-03 Przemysław Jęczalik
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2020-09-03 Przemysław Jęczalik
3

Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ

2020-09-03 Przemysław Jęczalik
4

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ - część I

2020-09-03 Przemysław Jęczalik
5

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ - część II

2020-09-03 Przemysław Jęczalik
6

Formularz Oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

2020-09-03 Przemysław Jęczalik
7

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków - załącznik nr 3 do SIWZ

2020-09-03 Przemysław Jęczalik
8

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do SIWZ

2020-09-03 Przemysław Jęczalik
9

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ

2020-09-03 Przemysław Jęczalik
10

Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 7.1. do SIWZ

2020-09-03 Przemysław Jęczalik
11

Wykaz osób - załącznik nr 7.2. do SIWZ

2020-09-03 Przemysław Jęczalik
12

Protokół z otwarcia ofert

2020-09-18 Przemysław Jęczalik
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-09-03 14:53
Opublikowany przez: Przemysław Jęczalik
Aktualizowany dnia: 2020-09-03 14:53
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 120