Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Dołowej

Pełna nazwa przetargu

"Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Dołowej"

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym, na podstawie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych.
Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-820e6bbc-ea8f-11ee-9c02-ce2b643d361d

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2024-04-11 12:44
Opublikowany przez: Damian Maciejowski
Aktualizowany dnia: 2024-05-23 09:04
Aktualizowany przez: Damian Maciejowski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 45