Radca prawny

Radca prawny

Grzegorz Pieczonka

pok. 246

tel. (17) 875 62 17

e-mail: e-mail: grzegorz.pieczonka@rzeszow.so.gov.pl

 

Zadania Radcy prawnego:

1. nadzór formalno-prawny nad procedurami przygotowania i udzielania zamówień publicznych, analiza dokumentów zamówień, tj. ogłoszeń, specyfikacji warunków zamówienia, regulaminów, itp.,

2. nadzór formalno-prawny nad toczącymi się postępowaniami przetargowymi, w tym pomoc
w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców, pomoc w ocenie ofert oraz w opracowywaniu wezwań kierowanych do wykonawców, udział w pracach komisji przetargowej, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą, bieżące konsultacje i analiza korespondencji z zamawiającym,

3. udzielanie bieżącej pomocy prawnej i ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Sądu,
tj. m.in.: sporządzanie opinii prawnych, interpretacja obowiązujących przepisów prawnych, sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, sporządzanie projektów aktów administracyjnych,

4. reprezentacja Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie przed organami, sądami, w tym sporządzanie pism procesowych.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2023-05-23 09:36
Opublikowany przez: Przemysław Jęczalik
Aktualizowany dnia: 2024-03-07 12:42
Aktualizowany przez: Damian Maciejowski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 255