Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Rzeszowie – na okres 12-stu miesięcy

Pełna nazwa przetargu

Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Rzeszowie – na okres 12-stu miesięcy

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022.1710 t.j.) . Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1ab36ed2-118a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2023-07-10 17:38
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2024-03-08 14:19
Aktualizowany przez: Damian Maciejowski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 143