W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia ?

W Biurze Obsługi Interesantów (pokój nr 4 i 5 ) należy złożyć pisemny wniosek.

Formularze wniosku dostępne w BOI oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie w zakładce Biuro Obsługi Interesantów.

Wniosek taki można przesłać też za  pośrednictwem poczty.

 

W postępowaniu cywilnym opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

  1. poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
  2. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
  3. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
  4. zaświadczenia

- pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Opłatę od wniosku od wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w kwocie 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.

Od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się opłatę w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

 

W sprawach karnych (III Wydział Karny Odwoławczy) pierwszy odpis orzeczenia nie podlega opłacie.

Opłata pobierana  od wniosku o wydanie na podstawie akt:

  1. poświadczenia odpisu, wypisu lub wyciągu,
  2. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
  3. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
  4. zaświadczenia

wynosi 6 złotych za każda rozpoczętą stronę wydanego dokumentu.

            Od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się pobiera się opłatę w kwocie 1 złotego za każda rozpoczętą stronę wydanego dokumentu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-09-07 13:49
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2020-03-10 11:54
Aktualizowany przez: su-admin
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 7 480